Osint Oy:n liiketoiminta-alueena on julkisen tiedon jalostaminen toimeksiantajien tarpeisiin. Sen lisäksi koulutamme ja konsultoimme kokonaisvaltaista tiedon hallinnan osaamista.

Osint Oy on vuonna 2006 perustettu suomalainen tutkimusyhtiö, joka tuottaa korkeatasoista, monialaista ja kriittistä tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme erikoistuneet tiedon jalostamiseen julkisista lähteistä.

Tarjoamme tiedonhankinnan palveluita ja osaamista. Tuotamme toimeksiannosta tutkimuksia, selvityksiä ja tilannekuvaa sekä Suomesta että ulkomailta. Kehitämme tiedonhankinnan menetelmiä, tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Asiakkainamme on yrityksiä, yhteisöjä ja viranomaisia. Arvojamme ovat objektiivisuus, syvällisyys ja luotettavuus. Korostamme kahdenvälisyyttä ja luottamuksellisuutta.

Painotamme myös kansainvälistä yhteistyötä ja monialaista verkostoitumista.